Udvalgte kunder / Referencer:

 • Fabrik Books
 • Trine Søndergaard
 • Nicolai Howalt
 • Aarhus kulturby 2017
 • Børneby Elllekær, Bispehaven
 • Samsøgades Skole
 • Bascon
 • Metopos by og landskab
 • Langvad Arkitekter
 • Køge Kommune
 • Køge Seniorråd
 • Philip_Schneider
 • Chart art fair
 • Anne Mette LAuritzen, forfatter
 • Boris Brorman Jensen, arkitekt
 • Jakob Bro
 • Jacob Buchanan
 • Christian Vuust
 • Ordklang

Jeg har uddannelsesmæssig baggrund i urbanisme & strategisk byplanlægning samt stærke visuelle færdigheder indenfor grafik, fotografi og video. Jeg er uddannet Arkitekt fra arkitektskolen i Aarhus (05), Afdeling: Den regionale by, med speciale i byudvikling, social arkitektur og ressourcekortlægning i marginaliserede boligområder og yderområder.

De seneste 11 år har jeg arbejdet som selvstændig med opgaver indenfor grafiske ydelser, fotografi samt brugerinvolverende processer. Senest har jeg i samarbejde med Køge seniorråd ageret projektleder, grafiker og fotograf til projektet: ” Fortællinger fra de ældre i køge”. – Et projekt med en ambition om at gøre op med alderismen og måden at omtale og se på ældre som andet og mere end én homogen gruppe. Metodisk via dybdeinterviews samt fotografiske fortællinger om ældre.

Jeg er herudover tidligere medstifter af Bureau Stedsans. Stedsans arbejder med Stedsanalyser, ressourcekortlægning samt grafisk og visuel kommunikation. Vi har bla. udarbejdet profileringsmateriale for “Børneby Ellekær”. – En vision og et samarbejde i et 0-18 års perspektiv.

Jeg har bred og alsidig erfaring med marginaliserede boligområder samt brugerinvolverende processer. Disse processer har ofte været centreret omkring dybdeinterviews samt workshopforløb med både voksne og børn med en hensigt om at afdække stedets lokale ressourcer udfra et “indefra-perspektiv”. Formidlingen og profileringen af stedet gennem lokale beboere har, i flere af de projekter jeg har været involveret i, været med til at skabe en ny mere nuanceret og positiv stedsforståelse. Indadtil som udadtil.