Bureau Stedsans / Børneby Ellekær projekt

Jeg er medstifter af Bureau Stedsans i samarbejde med Mette Bach Larsen. Stedsans har arbejdet med profileringsprojekter for steder, marginaliserede boligområder og skoler, som af forskellige årsager lider under en negativ fortælling. Vi vægter en dialogisk og involverende proces og brugerinddragelsen er derfor altid en væsentlig del i vores arbejde.

Vi har bl.a gennemført et succesfuldt profileringsprojekt for Samsøgades Skole. Grafisk udviklede et analogt, interagerende stykke legetøj som inviterede til dialog mellem børn og voksne og indbød til andre snakke om bl.a skolestart. Materialet er stadigt et aktivt dialogisk redskab i skolen profilerings-strategi.

Bureau stedsans har ligledes gennemført Profileringsprojekt for “Børneby Ellekær”. Et 0-18 års perspektiv som involverer vuggestuer, børnehaver, folkeskolen samt klub. – Et større brugerinvolverende arbjede med dybde interiviews med ansatte, forældre samt opsøgnede interviews med børn de boligområder som ligger i tilknytning til Ellekærskolen: Bispehaven og Gellerup. – Ressourcekortlægning – Stedsanalyse – Interviews/ netværksinterviews / dybdeinterviews / gruppeinterviews – Brugerinddragelse, – Workshops – Grafisk kommunikation Jeg er medstifter af Bureau Stedsans i samarbejde med Mette Bach Larsen. Stedsans arbejder med profileringsprojekter for steder, marginaliserede boligområder og skoler, som af forskellige årsager lider under en negativ fortælling.

Vi vægter en dialogisk og involverende proces og brugerinddragelsen er derfor altid en væsentlig del i vores arbejde. Vi har bl.a gennemført et succesfuldt profileringsprojekt for Samsøgades Skole. Grafisk udviklede et analogt, interagerende stykke legetøj som inviterede til dialog mellem børn og voksne og indbød til andre snakke om bl.a skolestart. Materialet er stadigt et aktivt dialogisk redskab i skolen profilerings-strategi. Bureau stedsans har ligledes gennemført Profileringsprojekt for “Børneby Ellekær”. Et 0-18 års perspektiv som involverer vuggestuer, børnehaver, folkeskolen samt klub. – Et større brugerinvolverende arbjede med dybde interiviews med ansatte, forældre samt opsøgnede interviews med børn de boligområder som ligger i tilknytning til Ellekærskolen: Bispehaven og Gellerup.