Dialogues, Huda

I 2019 påbegyndte jeg et projekt som jeg har kaldt: The dialogues. Projektet er en serie kvindeportrætter, hvor dialogen forud for fotograferingen er i fokus. Det handler om den forbindelse og dialog der opstår under fotograferingen og hvad der karakteriserer den enkelt kvinde. Livet og fortællingerne de er formet af.