Samsøgade skole, nip-napper small

Dialogisk proces samt profileringsmateriale for Samsøgades skole, udviklet af Bureau Stedsans

Jeg er tidligere medstifter af Bureau Stedsans i samarbejde med Mette Bach Larsen. Mette har flere års erfaring fra børn- og unge området i Aarhus. Sammen udgjorde vi Bureau Stedsans.

Bureau stedsans arbejder med profileringsmateriale til folkeskoler samt marginaliserede boligområder. Vi arbejder altid udfra dialogiske og involverende processer. På den måde formulerer vi en stedsfortælling sammen med brugerne. Med andre ord giver vi en stemme til dem der ved mest om stedet, indefra. Vi kalder det: En indefra fortælling.

Vi har lavet flere projekter for folkeskolen udfra dette incitament: Folkeskolen har, som vi ser det, i høj grad brug for at ’fortælle sig selv’ på en måde, der skaber fokus på alle de gode fortællinger og de mange kvaliteter, som den danske folkeskole rummer. Vi kan hjælpe med at historierne bliver fortalt, så de kommer ud over rampen, får liv og fast forankring. 

Folkeskolens kvaliteter er på en gang overordnede og meget lokale. Det er de lokale og helt særlige kvaliteter, som vi fokuserer på i vores arbejde.  Vi skaber produkter som appellerer netop til den enkelte skoles brugere og de enkelte skoledistrikters særlige kendetegn. Produkterne udvikles gennem ressourcekortlægning og forskellige former for brugerinddragelse. 

Effekten af vores arbejde skal mærkes udadtil  ved mere positiv omtale af den lokale folkeskole. Samtidig er det også afgørende, at det vi laver skal kunne mærkes indadtil på den enkelte skole og understøtte og udbygge fællesskabsfølelsen mellem forældre, børn og ansatte.